Психодрама

Valentina Ilieva
Updated on

Психодрамата е метод на психотерапията, създаден от Джъйкъб Морено. Психодрамата е преживелищна терапия, която използва играта като терапевтичен подход. Ползват се похвати от драмата, чрез които клиента да изиграе минали, настоящи или бъдещи ситуации и роли. Психодрамата има елементи от театъра и социологията. Може да се прилага в индивидуална психотерапия, въпреки че има групов формат. Това спомога клиента не само мисловно да се докосне до дадената ситуация, но и да го преживее с помощта на емоции и чувства. 

Психотерапията включва аспекти на ролеви игри, самопредставяне и групова динамика, която спомага участниците да придобият по-ясна представа за случващото се в живота им, житейския опит и различните ситуации. 

Психодрамата има три основни компонента на една психодрама сесия: фазата на загряване;  фазата на действие и фазата на споделяне. 

Фазата на загряване представлява периодът, в който участниците в групата се представят помежду си и се създава доверие и принадлежност към групата. 

Фазата на действие представлява позиционирането и изиграването на “сцена” от живота на клиента. Ролята на психолога е да режисира ситуацията и да напътсва клиента, който е главен герой и останалите участниците. Използват се различни техники за успешното пресъздаване и рефлектиране на сцената. 

Последната фаза е на споделяне, която включва и психолога. Основната цел е да се помогне на индивидуалния процес, разбиране, дискусия и анализ на наличните емоции и мисли, което да има положотелен принос към по-доброто себепознание. Останалите участници също могат да споделят своята позиция и мисли за дадената ситуация, предоставяйки различна гледна точка на главния герой. 

Психодрамата е ефективна при редица психологични състояния и е подходяща за състояния, които засягат личностната представата, емоции и настроения. Психодраматичния процес се осъществява по време на индивидуална или групова сесия в присъствието на квалифициран психолог с познания и нужната квалификация.