Психотерапия

“И е важно терапевтите да достигнат до това знание, тъй като светогледът на пациентите винаги е съществена част от техните проблеми и е необходима корекция в светогледа им за тяхното излекуване. Затова казвам на тези, които ръководя: "Открийте религиите на пациентите си, дори ако те казват, че нямат такива." - Морган Скот Пек

... ...
... ...

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на сесия между клиента и психолога. Сесията се извършва в защитена среда с взаимно доверие и конфиденциалност на разговорите. По време на индивидуалната психотерапия, клиента и психолога, разглеждат заедно и се фокусират върху определени теми, преживявания, тревоги, затруднения, промени, решения и т.н.

Групова психотерапия

Груповата психотерапия се провежда по метода на Психодрама. Това е преживелищна терапия, която използва играта като терапевтичен подход. Ползват се похвати от драмата, чрез които клиента да изиграе минали, настоящи или бъдещи ситуации и роли. Психодрамата има елементи от театъра и социологията. Може да се прилага в индивидуална психотерапия, въпреки че има групов формат. Това спомога клиента не само мисловно да се докосне до дадената ситуация, но и да го преживее с помощта на емоции и чувства. Членовете в групата си взаимодействат един с друг, като си дават обратни връзки, алтернативи на вземане на решения и подкрепа. Опитът, който придобиват е лесно преносим във външния свят и способства за личностния ръст.

Семейна психотерапия

Семейната терапия е базирана на Системния подход. В неговата сърцевина е възприемането на отделни части като една обща система, в която те са взаимосвързани и всяка промяна на отделна част, се отразява върху всички. Разбирането, че когато при член от семейството се прояви симптом, той трябва се изследва в контекста на семейните взаимоотношения. На терапевтични сесии се кани цялото семейство, като целта е да се наблюдава семейната динамиката, неработещи модели на взаимоотношения, които да се заменят с нови, а не директна работа с изявен проблем. Много от темите не се разбират с преки въпроси, а по-скоро с метафоричен език, където могат да бъдат открити ключови, утвърждаващи поведения. Залага се на подобряване на начина, по който семейството функционира, така че симптомът да отпадне. Методът е подходящ при почти всички поведения на деца и възрастни, свързани с депресия, тревожност (например), както и при случаи на много психосоматични прояви.

Контакти

За повече информация, въпроси и консултация се обадете на телефон +359 896 522 448.