Оставете света на мира и се погрижете за себе си....

Валентина Илиева

“Винаги съм имала афинитет към опознаването на хората и търсене на дълбочината в тях. Това е една от причините да избера психологията за своя професия. Вярвам, че верния път за всеки от нас е стремежът към самоусъвършенстване. Но не винаги този път може да се извърви самостоятелно. В живота има много трудни моменти, затова всеки трябва да може да си позволи да оголи емоциите си, без страх от осъждане. Смятам, че възприемането и прилагането на многовековния модел в нашето развитие и еволюция, да се справяме сами непременно, за да изглеждаме силни в очите на околните, не е необходим аспект на човешкия опит. То е не само ненужно, но и много често заплашващо здравето. Човек сам не може да види собственото си „несъзнавано“, за да успее да работи върху него. Затова в развитите общества психолозите изпълняват тази функция. Нека бъде еволюцията на мирогледа ни!”

Дипломи и квалификация

Образование и сертификати

Валентина Илиева е завършила висше образование, дипломиран Психолог, образователна-квалификационна степен Бакалавър. Продължава образованието си в магистърска програма Клинична психология – Психоаналитична перспектива в Нов български университет. Също така е дипломиран Психодрама асистент. Завършила е курс „Динамично интервю и базови терапевтични умения, както и участия в
Психодраматични групи като „помощен Аз“.

(Читакова е моминска фамилия)

Специализации

◆ Фондация „Инициатива за здраве“ – гр. София

◆ Oтделение по ,, Психиатрия‘‘ към ВМА – гр. София

◆ НЦН ,,Национален  център по наркомании‘‘  – гр. София

◆ Oтделение по ,,Ендокринология‘‘ в Майчин дом – гр. София

◆ Държавна Психиатрична Болница „св. Иван Рилски“ – гр. Нови Искър